DDP Tanıtım Filmi

e-tuys ile yatırım teşvik belgeleri elektronik ortama taşınıyor

Posted on 05 Haz 2018
31 Mayıs 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30437 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğün

İndirimli Teminat Uygulanması

Posted on 15 May 2018
  İndirimli Teminat Uygulanması DIR Tebliğ Değişikliği   T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebl

Yetkilendirilmiş Yükümlü hakkında sık sorulan sorular

Posted on 06 Mar 2018
2013 yılında yetkilendirilmiş yükümlü yönetmeli olarak bilinen gümrük işlemleriinin kolaylaştırılması yönetmeliğiyle hayatımıza  yetkilendirilmiş yükümlü statüsü girmiş oldu. Daha sonar yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin gümrükler genel tebliğleri yayınlanarak yönetmelikteki b

Gümrük Müşavirlerimiz